Sand Tours - Eksklusiv Strandsejlads

ved

Neumann-Wolff Medier und Vertrieb GmbH
Middelvej 5, 25980 Sylt

Telefon: +49 4651 878 90 39

E-mail: hallo@sand-tours.de

Repræsenteret ved:
Kay-Philipp Neumann-Wolff

Registrering:
Registreret i handelsregistret
Registerdomstol: Flensborg
Registernummer: HRB 9482

Moms-id:
Momsregistreringsnummer i henhold til § 27a i den tyske momslov:
DE 283581704

Henvisning til forordningen om onlinetvistbilæggelse

I henhold til gældende lovgivning er vi forpligtet til at informere forbrugerne om eksistensen af den europæiske platform for online-tvistbilæggelse, som kan bruges til at bilægge tvister uden at skulle gå til domstolene. Europa-Kommissionen er ansvarlig for oprettelsen af platformen. Den europæiske platform for online tvistbilæggelse kan findes her: : http://ec.europa.eu/odr. Vores e-mail er: hallo@sand-tours.de

Vi vil dog gerne påpege, at vi ikke er parate til at deltage i tvistbilæggelsesproceduren under den europæiske platform for onlinetvistbilæggelse. Hvis du vil kontakte os, bedes du bruge vores e-mail og telefonnummer ovenfor.


Disclaimer – Juridiske oplysninger

§ 1 Advarsel om indhold

Det gratis og frit tilgængelige indhold på denne hjemmeside er blevet oprettet med størst mulig omhu. Udbyderen af denne hjemmeside garanterer dog ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af den gratis og frit tilgængelige journalistiske guider og nyheder. Navngivne bidrag afspejler den respektive forfatters mening og ikke altid udbyderens mening. Bare ved at åbne sider med gratis og frit tilgængeligt indhold skabes ikke noget kontraktforhold mellem brugeren og udbyderen, i denne henseende mangler udbyderens juridiske forpligtelse.

§ 2 Eksterne links

Dette websted indeholder links til websteder fra tredjeparter ("eksterne links"). Disse websteder er underlagt de respektive operatørers ansvar. Da de eksterne links blev oprettet første gang, kontrollerede udbyderen det eksterne indhold for eventuelle lovovertrædelser. På det tidspunkt var der ingen overtrædelser af lovgivningen. Udbyderen har ingen indflydelse på det nuværende og fremtidige design og indhold af de linkede sider. Inddragelsen af eksterne links betyder ikke, at udbyderen overtager indholdet bag henvisningen eller linket som sit eget. Det er ikke rimeligt, at udbyderen konstant kontrollerer eksterne links uden konkrete beviser for lovovertrædelser. Sådanne eksterne links vil dog blive slettet øjeblikkeligt, hvis der bliver kendskab til lovovertrædelser.

§ 3 Ophavsrettigheder og supplerende ophavsrettigheder

Indholdet på dette websted er omfattet af tysk ophavsret og supplerende ophavsret. Enhver brug, der ikke er tilladt i henhold til den tyske lov om ophavsret og supplerende ophavsret, kræver forudgående skriftligt samtykke fra udbyderen eller den respektive rettighedshaver. Dette gælder især kopiering, redigering, oversættelse, lagring, behandling eller gengivelse af indhold i databaser eller andre elektroniske medier og systemer. Indhold og rettigheder tilhørende tredjeparter er markeret som sådan. Uautoriseret gengivelse eller videregivelse af enkeltstående indhold eller hele sider er ikke tilladt og er strafbart. Det er kun tilladt at fremstille kopier og downloade til personlig, privat og ikke-kommerciel brug. 

Visning af dette websted i fremmede Frames er kun tilladt med skriftlig tilladelse.

§ 4 Særlige betingelser for brug

I det omfang særlige betingelser for individuel brug af dette websted afviger fra de ovennævnte punkter, vil dette udtrykkeligt blive påpeget på det relevante sted. I dette tilfælde gælder de særlige betingelser for brug.

Kilde: Imprint Generator af JuraForum.de